Lập trình

Lập trình, computer, ibm, microsoft, pc, pocket, mobile, internet, web, design, video, net, network, linux, windows, mcse, ccna, ccnp, ccie, mcsa, mcsd, certificate, cisco, sun, java, .net, visual, forum, community, it, ict, technology, job, career, works, office, help, helpdesk

 1. .NET

  Ngôn ngữ lập trình dotNET
  Đề tài thảo luận:
  469
  Bài viết:
  550
  RSS
 2. C/C++

  Ngôn ngữ lập trình căn bản nhất cho dân lập trình.
  Đề tài thảo luận:
  759
  Bài viết:
  795
  RSS
 3. Visual Basic

  Ngôn ngữ viết phần mềm cơ bản Visual Basic
  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  29
  RSS
 4. Pascal/Delphi/Kylix

  Ngôn ngữ căn bản Pascal/Delphi/Kylix
  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  38
  RSS
 5. Java

  Ngôn ngữ Java ứng dung cho di động và web.
  Đề tài thảo luận:
  162
  Bài viết:
  197
  RSS