Lập trình

Lập trình, computer, ibm, microsoft, pc, pocket, mobile, internet, web, design, video, net, network, linux, windows, mcse, ccna, ccnp, ccie, mcsa, mcsd, certificate, cisco, sun, java, .net, visual, forum, community, it, ict, technology, job, career, works, office, help, helpdesk

 1. .NET

  Ngôn ngữ lập trình dotNET
  Đề tài thảo luận:
  468
  Bài viết:
  548
  RSS
 2. C/C++

  Ngôn ngữ lập trình căn bản nhất cho dân lập trình.
  Đề tài thảo luận:
  758
  Bài viết:
  794
  RSS
 3. Visual Basic

  Ngôn ngữ viết phần mềm cơ bản Visual Basic
  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  28
  RSS
 4. Pascal/Delphi/Kylix

  Ngôn ngữ căn bản Pascal/Delphi/Kylix
  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  36
  RSS
 5. Java

  Ngôn ngữ Java ứng dung cho di động và web.
  Đề tài thảo luận:
  161
  Bài viết:
  196
  RSS