Quy trình tổ chức lại doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Rao bán Domain - Host - Liên kết' bắt đầu bởi tienmanh0211, 18/8/16.

 1. tienmanh0211

  tienmanh0211 New Member

  Tổ chức lại doanh nghiệp là những biện pháp nhằm thay đổi quy mô hoặc loại hình doanh nghiệp. Điều này được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp. Thủ tục pháp lý nào bao gồm chia, tách, hợp nhất, sát nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tuỳ theo từng giai đoạn kinh doanh.

  Chia doanh nghiệp

  Đối tượng áp dụng để tiến hành thủ tục này công ty TNHH và công ty cổ phần. Việc này có thể làm tăng số lượng doanh nghiệp, tuy nhiên sẽ giảm bớt quy mô doanh nghiệp.
  Công ty bị chia sẽ chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Các công ty mới phải chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ tài sản cũng như các khoản nợ khác của công ty cũ.

  Tách doanh nghiệp

  Công ty TNHH, công ty cổ phần sẽ tiến hành các thủ tục tách doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty bị tách để thành lập một hoặc một số công ty mới để quản lý và vận hành. Các chủ sở hữu doanh nghiệp có thể chuyển toàn bộ phần vốn góp của các thành viên cho công ty mới.

  Điều này sẽ dẫn đến việc công ty bị tách phải thay đổi đăng ký vốn điều lệ cũng như số lượng các thành viên tương ứng, cũng như thay đổi đăng ký kinh doanh. Không những vậy, hoạt động tách doanh nghiệp còn để lại hậu quả pháp lý là công ty bị tách và được tách sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về các khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

  Hợp nhất doanh nghiệp
  [​IMG]


  Đối tượng áp dụng để hợp nhất doanh nghiệp đó là các loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Các công ty hợp nhất bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền , nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp từ một hoặc nhiều công ty bị hợp nhất sang.

  Như vậy, sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt hoạt động; công ty hợp nhất sẽ được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp. Đồng thời, các công ty hợp nhất này cũng phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

  Sáp nhập doanh nghiệp

  Khi tiến hành các thủ tục thành lập công ty, các chủ sở hữu đều không mong muốn tình trạng này xảy ra. Tuy nhiên, tuỳ theo tình hình kinh doanh, bạn phải tiến hành sáp nhập doanh nghiệp của mình với các doanh nghiệp khác.
  Đối tượng áp dụng với các thủ tục pháp lý này đó là công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH. Công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại và chuyển toàn bộ các tài sản, quyền hạn và lợi ích hợp pháp sang công ty được sáp nhập. Như vậy, các công ty bị sáp nhập này sẽ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản nợ, thuế cũng như các nghĩa vụ tài sản khác.

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Trong trường hợp này, các công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành các công ty TNHH và ngược lại. Bên cạnh đó, mô hình doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công tyTNHH.
  Như vậy, sau khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các hậu quả pháp lý để lại sẽ là công ty được chuyển đổi chấm dứt sự tồn tại. Các công ty được chuyển đổi loạ hình doanh nghiệp được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ về tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

  Để có thể được tư vấn về các thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp một cách tốt nhất, hãy liên hệ với Luật Việt Tín theo địa chỉ:
  CÔNG TY LUẬT VIỆT TÍN
  Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
  Email: luatviettin@gmail.com
  Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
  Trân trọng

Chia sẻ trang này